Wstęp

 

xrb_szczepy

bakteria

Wiele różnych określeń definiujących wzór lekooporności bakterii jest używanych w literaturze: multidrug-resistant (MDR), extensively-drug resistant (XDR) and pandrug-resistant (PDR). Każde z tych określeń definiuje inny rodzaj wrażliwości bakterii na antybiotyki. Wszystkie te określenia możemy jednak zawrzeć w jednym sformuowaniu oznaczającym narastającą oporność bakterii – XRB (Extensively Resistant Bacteria).

Narastająca oporność bakterii na antybiotyki stanowi obecnie jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej epidemiologii. Ograniczenie powstawania, jak najszybsze wykrycie oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się bakterii posiadających mechanizmy oporności wymaga racjonalnego stosowania antybiotyków, wdrożenia odpowiednich procedur identyfikacji i przerwania transmisji tych drobnoustrojów oraz wzmożenia środków kontroli zakażeń na każdym etapie hospitalizacji.

Jednym z kluczowych elementów działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się opornych szczepów bakterii jest wdrożenie odpowiednich procedur higienicznych oraz ich przestrzeganie z chwilą identyfikacji zakażenia lub kolonizacji pacjenta.