Acinetobacter baumannii

Acinetobacter baumannii

Acinetobacter baumannii jest przedstawicielem Gram-ujemnych, tlenowych, niefermentujących pałeczek. Może kolonizować skórę i błony śluzowe człowieka. Jest patogenem oportunistycznym.

Zakażenia wywołane przez A. baumannii częściej dotyczą narządów, które zawierają duże ilości płynu (płuca, drogi moczowe, jama otrzewnowa), a ryzyko zakażenia wzrasta, gdy w te obszary wprowadzamy dreny, cewniki, rurki dotchawicze. Bakterie A. baumanniii naturalnie są oporne na niektóre antybiotyki oraz związki biobójcze. Niepokojącym zjawiskiem w ostatnich latach jest wzrost częstości izolacji szczepów opornych na wiele, a nawet wszystkie antybiotyki.

 


Odsetek Acinetobacter spp. opornych na karbapenemy (CRAb = carbapenem resistant Acinetobacter baumannii) izolowanych z zakażeń inwazyjnych /EARS-Net, 2013/

Odsetek Acinetobacter spp. opornych na fluorochinolony, aminoglikozydy, karbapenemy izolowanych z zakażeń inwazyjnych /EARS-Net, 2013/

 


Wzory oporności Acinetobacter spp.

 

Czynniki sprzyjające zakażeniu

›› skrajny wiek (wcześniaki, ludzie starzy)
›› przewlekłe choroby płuc
›› immunosupresja
›› zabieg operacyjny
›› antybiotykoterapia
›› cewniki moczowe i naczyniowe
›› przedłużony pobyt w OIT
›› mechaniczna wentylacja
›› żywienie parenteralne
›› upośledzona odporność

Chorobotwórczość

›› zapalenia płuc (VAP) (śmiertelność sięga 40-60%, u pacjentów z towarzyszącą bakteriemią i obecnością płynu w opłucnej)
›› zakażenia układu moczowego
›› bakteriemia/posocznica (często związane z cewnikiem centralnym)
›› zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
›› zakażenia tkanek miękkich
›› zapalenie wsierdzia
›› zapalenie otrzewnej u pacjentów dializowanych otrzewnowo
›› zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
›› zakażenia układu moczowego
›› zakażenia ran i miejsca operowanego

Przeżywalność

›› w miejscach wilgotnych mogą przeżyć od 3 dni, a nawet od 5 do 11 miesięcy
›› na rękach – do 150 minut

Źródła zakażenia w szpitalu

›› wszystkie miejsca wilgotne (m.in. pompy infuzyjne, nawilżacze powietrza, respiratory, ssaki, inhalatory, płyny infuzyjne, pojemniki, ręczniki, mydło, mopy)
›› powierzchnie w sali wokół skolonizowanego/zakażonego pacjenta (przenosi się na odległość 3-7 m od pacjenta)
›› materace, poduszki
›› parawany
›› aparatura medyczna
›› wentylatory

Drogi transmisji w szpitalu

›› kontakt bezpośredni i pośredni
›› ręce personelu
›› droga kropelkowa (aerozol)

Produkty o potwierdzonej skuteczności

›› Surfanios Premium
›› Surfa`safe
›› Aniospray Quick
›› Aniosgel 85 NPC
›› Aniosyme Prime
›› Aniosyme X3
›› Aniosyme DD1
›› Aniosept Activ
›› Aseptanios AD