Clostridium difficile

Clostridium difficile

Bakterie z gatunku Clostridium difficile to Gram-dodatnie, bezwzględnie beztlenowe laseczki, wytwarzające przetrwalniki. Za zakażenia u ludzi odpowiedzialne są szczepy toksynotwórcze. Nosicielstwo C. difficile w jelicie grubym stwierdzane jest u 40-80% noworodków, maleje z wiekiem i u zdrowych dorosłych wynosi około 3%. Bezobjawowi nosiciele i pacjenci z biegunką (CDI; Clostridium difficile infection) w szpitalu stanowią główny rezerwuar C. difficile i odpowiedzialni są za kontaminację środowiska.

Spory C. difficile są oporne na działanie czynników fizycznych i chemicznych, w tym podwyższoną temperaturę i wysychanie oraz na działanie wielu środków dezynfekcyjnych.

W ostatnich latach jesteśmy świadkami zmian w epidemiologii zakażeń C. difficile. Zachorowania mogą dotyczyć dzieci, młodych, ciężarnych kobiet, osób, które nie były hospitalizowane i/lub leczone antybiotykami.

 

clostridium_01

Czynniki sprzyjające zakażeniu

›› hospitalizacja
›› antybiotykoterapia (zwłaszcza cefalosporyny II i III generacji, klindamycyna, fluorochinolony, penicyliny o szerokim spektrum)
›› wiek >65 lat
›› nieswoiste zapalenie jelit
›› przeszczep narządów
›› nowotwory
›› gastrostomia, sondy nosowo-żołądkowe
›› operacje w obrębie jamy brzusznej

Chorobotwórczość

›› zakażenie bezobjawowe (nosicielstwo)
›› łagodna, samoograniczająca się biegunka
›› rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (PMC; pseudomembranous colitis)
›› piorunujące colitis
›› toksyczne rozdęcie jelita (megacolon toxicum)
›› zakażenia poza przewodem pokarmowym: ropnie mózgu, zapalenia kości i stawów, zakażenie skóry i tkanek miękkich, bakteriemia

Przeżywalność

›› w środowisku szpitalnym 5 i więcej miesięcy

Drogi transmisji w szpitalu

›› ręce personelu, pacjentów, odwiedzających
›› przedmioty i sprzęty wokół pacjenta (spory są rozsiewane w otoczeniu chorego do 2 metrów)
›› powietrzna (pyłowa)
›› fekalno-oralna

Źródła zakażenia w szpitalu

›› bezobjawowi nosiciele
›› pacjenci z CDI (104-107 spor C. difficile wydalane w 1 gramie stolca)
›› zanieczyszczone środowisko szpitalne
›› skażone sprzęty medyczne
›› klamki
›› klawiatura komputerów

Produkty o potwierdzonej skuteczności

›› Anioxy-Spray WS
›› Chlor-Clean
›› Aniosept Activ
›› Anioxyde 1000
›› Steranios 2%
›› Opaster
›› Aseptanios AF310
›› Aseptanios AD