Enterococcus faecium

Enterococcus faecium

Enterokoki są to względnie beztlenowe Gram-dodatnie ziarenkowce. Za zakażenia u ludzi odpowiadają głównie 2 gatunki: E. faecalis i E. faecium. Są naturalnie oporne na niektóre antybiotyki, ale problemem klinicznym i epidemiologicznym jest oporność nabyta na wysokie stężenia aminoglikozydów (HLAR; high-level aminoglycoside resistance) i wankomycynę (VRE; vancomycin resistant enterococci). Do wyselekcjonowania szczepów VRE doszło zapewne w wyniku nadużywania glikopeptydów w leczeniu ludzi oraz powszechne ich stosowanie w paszach dla zwierząt. Pierwsze szczepy VRE pojawiły się w Europie pod koniec lat 80. Ubiegłego wieku i od tamtej pory są odpowiedzialne nawet za 20-25% zakażeń szpitalnych na całym świecie.

 


Odsetek Enterococcus faecalis opornych na wysokie stężenia aminoglikozydów (HLAR) izolowanych z zakażeń inwazyjnych /EARS-Net, 2013/

Odsetek Enterococcus faecium opornych na wankomycynę (VRE) izolowanych z zakażeń inwazyjnych /EARS-NET, 2013/
(EARS-Net = European Antimicrobial Resistance Surveillance Network; Europejska Sieć Monitorowania Oporności na Antybiotyki)

Czynniki sprzyjające zakażeniu szczepami VRE

›› przewlekłe cewnikowanie (cewniki moczowe, naczyniowe)
›› długa hospitalizacja
›› hospitalizacja w specjalistycznych oddziałach (np. urologicznych, nefrologicznych)
›› wcześniejsza antybiotykoterapia (wankomycyną z powodu zakażenia MRSA, cefalosporynami, klindamycyną, metronidazolem)
›› długotrwały kontakt ze skolonizowanymi lub zakażonymi VRE pacjentami
›› odżywianie pozajelitowe
›› przebycie ciężkich chorób (np. nerek)
›› stan po przeszczepie wątroby
›› skrajne grupy wiekowe (noworodki, osoby w starczym wieku)
›› operacje w obrębie jamy brzusznej, ginekologiczne
›› oparzenia dużych powierzchni
›› immunosupresja (chemioterapia, sterydy)

Chorobotwórczość

›› zakażenie układu moczowego
›› posocznica (także u noworodków i niemowląt)
›› zapalenie wsierdzia
›› zakażenia skóry i tkanek miękkich (zakażenia miejsca operowanego, zmian oparzeniowych, stopy cukrzycowej, owrzodzeń podudzi, odleżyn)
›› zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (szczególnie u pacjentów z wszczepionymi zastawkami)
›› bakteriemia (cewnikowanie, inwazyjne zabiegi diagnostyczne i lecznicze w obrębie dróg moczowych)
›› zapalenie gruczołu krokowego
›› zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych
›› zapalenie otrzewnej (dializa otrzewnowa)
›› rzadko: zapalenie płuc, zapalenie macicy, zakażenie kości i stawów)

Przeżywalność

›› w suchym środowisku, na tkaninach, plastikach mają zdolność do przeżycia od 11 dni do ponad 3 miesięcy
›› spośród enterokoków E. faecium jest gatunkiem najbardziej odpornym na złe warunki środowiskowe

Źródła zakażenia w szpitalu

›› za zakażenia endogenne odpowiedzialne są enterokoki naturalnie kolonizujące dolny odcinek przewodu pokarmowego, jamę ustną, pochwę
›› skolonizowani przez VRE pacjenci (szczególnie z ranami, owrzodzeniami podudzi)
›› skolonizowany personel medyczny

Drogi transmisji w szpitalu

›› sprzęty w otoczeniu pacjenta
›› środowisko szpitalne
›› ręce personelu
›› fartuchy personelu medycznego
›› sprzęt medyczny

Produkty o potwierdzonej skuteczności

›› Surfanios Premium
›› Surfa`safe
›› Aniosgel 85 NPC
›› Aniosyme Prime
›› Aniosyme X3
›› Aniosyme DD1
›› Aniosept Activ
›› Anioxyde 1000
›› Aseptanios AD