Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa

Gram-ujemne pałeczki niefermentujące należące do gatunku Psedomonas aeruginosa (pałeczki ropy błękitnej) są rozpowszechnione w przyrodzie i charakteryzują się opornością na działanie ekstremalnych warunków środowiska (4 – 43°C). Mogą być chorobotwórcze nie tylko dla ludzi, ale również roślin, owadów i zwierząt. W środowisku szpitalnym szybko nabywają oporność na antybiotyki. Ponadto mogą być niewrażliwe na niektóre powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.

Wielooporne szczepy P. aeruginosa (MDRPa = multi-drug resistant Pseudomonas aeruginosa) wykazują oporność na 3 antybiotyki spośród takich jak: imipenem, ceftazydym, ciprofloksacyna, tobramycyna. Odpowiedzialne są za ok. 10% wszystkich szpitalnych zakażeń.


Odsetek Pseudomonas aeruginosa opornych na karbapenemy
izolowanych z zakażeń inwazyjnych /EARS-Net, 2013/

 

Czynniki sprzyjające zakażeniu

›› długa hospitalizacja
›› wcześniejsza antybiotykoterapia (karbapenemy, cefalosporyny, aminoglikozydy, fluorochinolony)
›› pobyt w OIT
›› mechaniczna wentylacja, cewniki naczyniowe, tracheotomia
›› choroba nowotworowa, chemioterapia
›› mukowiscydoza
›› przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
›› choroby hematologiczne
›› zaburzenia odporności (AIDS, pacjenci po transplantacji)

Chorobotwórczość

›› zapalenie płuc (VAP)
›› zakażenia układu moczowego
›› zakażenia ran, zwłaszcza oparzeniowych
›› bakteriemia/posocznica
›› zapalenie gałki ocznej
›› zapalenie rogówki
›› zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i ropień mózgu
›› zakażenie wewnątrzbrzuszne u pacjentów po zabiegach chirurgicznych
›› zakażenia kości i stawów

Przeżywalność

›› w środowisku wilgotnym od 6 godzin do 16 miesięcy

Drogi transmisji w szpitalu

›› ręce personelu
›› sprzęty medyczne używane przez wielu pacjentów

Źródła zakażenia w szpitalu

›› chory
›› środowisko wilgotne (nawilżacze, nebulizatory, ssaki, wanny do hydroterapii, zakraplacze i krople do oczu wielokrotnego użytku, soczewki, woda destylowana, płyny infuzyjne, kremy do rąk, antyseptyki)
›› skażone endoskopy optyczne
›› inkubatory

Produkty o potwierdzonej skuteczności

›› Surfanios Premium
›› Surfa`safe
›› Aniospray Quick
›› Aniosgel 85 NPC
›› Aniosyme Prime
›› Aniosyme X3
›› Aniosyme DD1
›› Aniosept Activ
›› Anioxyde 1000
›› Aseptanios AD