Materiały

PLIK DO POBRANIA
Dezynfekcja
jako jedno z kluczowych
działań powstrzymujących
rozprzestrzenianie się
opornych szczepów bakterii
pdf
PLIK DO POBRANIA
Broszura XRB_ESCAPE
pdf
PLIK DO POBRANIA
Clostridium difficile
pdf
PLIK DO POBRANIA
Acinetobacter baumannii
pdf
PLIK DO POBRANIA
Enterococcus faecium
pdf
PLIK DO POBRANIA
Staphylococcus aureus
pdf
PLIK DO POBRANIA
Pseudomonas aeruginosa
pdf
PLIK DO POBRANIA
Enterobacteriaceae
pdf