Profilaktyka zakażeń

preparaty_do_powierzchni

Preparat do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, wyrobów medycznych oraz wyposażenia.
Gotowy do użycia preparat w postaci delikatnej piany do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz wyposażenia.
Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni.

preparaty_do_rak

Alkoholowo‑wodny żel o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania.

preparaty_do_narzedzi

Gotowy do użycia, trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych.
Trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych.
Trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych wyrobówmedycznych.
Preparat sporobójczy w proszku do dezynfekcji i mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych.
Preparat sporobójczy do dezynfekcji endoskopów i innych wyrobów medycznych.

preparaty_do_zamglawiania

Preparat sporobójczy do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia pomieszczeń metodą zamgławiania za pomocą urządzenia AEROSEPT COMPACT 250.

 

 

 

PREPARATY DO POWIERZCHNI


Surfanios Premium

Preparat do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, wyrobów medycznych oraz wyposażenia.

Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy

Dodatkowe badania bakteriobójcze:
Enterococcus faecium VRE,
Staphylococcus aureus MRSA,
Acinetobacter baumannii ESBL,
Enterobacter aerogenes ESBL,
Enterobacter cloacae ESBL,
Escherichia coli ESBL,
Klebsiella pneumoniae ESBL,
Salmonella enteritidis,
Listeria monocytogenes 4b

Stężenie i czas działania:
0,25 % – 15 minut

więcej >>

 

 


Aniospray Quick

Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni.

Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy

Dodatkowe badania bakteriobójcze:
Staphylococcus aureus MRSA,
Acinetobacter baumannii ESBL

Czas działania:
od 30 sek., gotowy do użycia

więcej >>


Surfa`safe

Gotowy do użycia preparat w postaci delikatnej piany do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz wyposażenia.

Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy

Dodatkowe badania bakteriobójcze:
Enterococcus faecium VRE,
Staphylococcus aureus MRSA,
Acinetobacter baumannii ESBL,
Enterobacter aerogenes ESBL,
Enterobacter cloacae ESBL,
Enterobacter OXA 48,
Escherichia coli ESBL,
Escherichia coli KPC,
Klebsiella pneumoniae ESBL,
Klebsiella pneumoniae KPC,
Klebsiella pneumoniae OXA 48,
Legionella pneumophila,
Salmonella enteritidis,
Listeria monocytogenes 4b

Czas działania:
od 3 minut, gotowy do użycia

więcej >>

 

PREPARATY DO RĄK


Aniosgel 85 NPC

Alkoholowo‑wodny żel o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania.

Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy

Dodatkowe badania bakteriobójcze:
Enterococcus faecium VRE,
Staphylococcus aureus MRSA,
Acinetobacter baumannii ESBL,
Enterobacter aerogenes ESBL,
Enterobacter cloacae ESBL,
Escherichia coli ESBL,
Klebsiella pneumonia ESBL,
Salmonella enteritidis,
Listeria monocytogenes 4b

Higieniczna dezynfekcja rąk:
3 ml – 30 sekund
Chirurgiczna dezynfekcja rąk:
3 ml – 45 sekund, czynność powtórzyć

więcej >>

 

PREPARATY DO NARZĘDZI


Aniosyme Prime

Gotowy do użycia, trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych.

Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy i wirusobójczy

Dodatkowe badania bakteriobójcze:
Enterococcus faecium VRE,
Staphylococcus aureus MRSA,
Acinetobacter baumannii ESBL,
Enterobacter cloacae OXA 48,
Escherichia coli OXA 48,
Klebsiella pneumoniae OXA 48,
Salmonella choleraesuis

Czas działania:
od 5 minut

więcej >>

 


Aniosyme DD1

Trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych wyrobówmedycznych.

Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy i wirusobójczy

Dodatkowe badania bakteriobójcze:
Enterococcus faecium VRE,
Staphylococcus aureus MRSA,
Acinetobacter baumannii ESBL,
Listeria monocytogenes

Stężenie i czas działania:
0,5 % – 5 minut

więcej >>

 

 


Anioxyde 1000

Preparat sporobójczy do dezynfekcji endoskopów i innych wyrobów medycznych.

Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy

Dodatkowe badania bakteriobójcze:
Enterococus faecium VRE,
Staphylococcus aureus MRSA,
Enterobacter aerogenes ESBL,
Enterobacter cloacae ESBL,
Escherichia coli ESBL,
Klebsiella pneumoniae ESBL

Czas działania:
5 minut, gotowy do użycia

więcej >>


Aniosyme X3

Trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych.

Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, drożdżakobójczy i wirusobójczy

Dodatkowe badania bakteriobójcze:
Enterococcus faecium VRE,
Staphylococcus aureus MRSA,
Acinetobacter baumannii ESBL,
Enterobacter cloacae OXA 48,
Escherichia coli OXA 48,
Klebsiella pneumoniae OXA 48

Stężenie i czas działania:
0,5 % – 5 minut

więcej >>

 

 


Aniosept Activ

Preparat sporobójczy w proszku do dezynfekcji i mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych.

Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy

Dodatkowe badania bakteriobójcze:
Enterococcus faecium VRE,
Staphylococcus aureus MRSA,
Acinetobacter baumannii ESBL

Stężenie i czas działania:
mycie i dezynfekcja:

0,5% – 15 minut, 1%-30 minut
dezynfekcja wysokiego poziomu:
2% – 15 minut, 1% – 60 minut,
0,5% – 90 minut

więcej >>

 

PREPARATY DO ZAMGŁAWIANIA


Aseptanios AD

Preparat sporobójczy do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia pomieszczeń metodą zamgławiania za pomocą urządzenia AEROSEPT COMPACT 250.

Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy

Dodatkowe badania bakteriobójcze:
Enterococcus faecium VRE,
Staphylococcus aureus MRSA,
Acinetobacter baumannii ESBL,
Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli BLSE,
Enterobacter cloacae BLSE

więcej >>