Wytyczne

Rozprzestrzenianie się oporności na karbapenemy u pałeczek jelitowych w Polsce – Narodowy Instytut Leków, KORLD
Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Dr n. med. Dorota Żabicka – Kierownik Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC (2009) – Narodowy Instytut Leków, KORLD
Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
Dr ab. n. med. Marek Gniadkowski
Kryteria rozpoznania ogniska epidemicznego powodowanego przez CPE – KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna
Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy (CPE). Informacja dla pacjenta. – KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NPOA
Definicje B-laktamazy – NPOA
Dr Anna Baraniak – Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Narodowy Instytut Leków
Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku zachorowań sporadycznych i ognisk epidemicznych wywołanych przez Gram ujemne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae (2012) – Ministerstwo Zdrowia
Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy – KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna
Zasady postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy – KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna
Wykrywanie karbapenemaz – zalecenia 2015 – Narodowy Instytut Leków, KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NPOA
Procedura badania przesiewowego w ognisku epidemicznym w kierunku pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy – KORLD, Państwowa Inspekcja Sanitarna, NPOE
Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej